Bảng Giá

Xét nghiệm máu 150.000 VNĐ
Xét nghiệm gout ASO 150.000 VNĐ
Xét nghiệm đường máu 50.000 VNĐ
Xét nghiệm thời gian đông máu 100.000 VNĐ
Xét nghiệm nước tiểu 50.000 VNĐ 
Kiểm tra độ PH nước tiểu 70.000 VNĐ

Ưu đãi lớn: ưu đãi giảm 30% chi phí điều trị


Bảng giá ưu đãi cập nhật ngày 16-02-2020


Hướng dẫn đường đi đến địa chỉ khám bệnh